Práce na nové dráze pro start a přistání

        Součástí nového dispozičního uspořádání sportovní plochy U Dvora je, mimo jiné, vybudování nové, bezpečnější dráhy pro start a přistání. Realizace probíhá v několika etapách. Na počátku byly vytvořeny možnosti umístění nové dráhy, ze kterých se vybrala optimální varianta v souladu s požadavky bezpečnosti provozu i bezpečnosti při akcích pro veřejnost. Poté proběhlo jednání s vlastníky dotčených pozemků, jejich odkup či úprava právních vztahů a samozřejmě jednání s Městem Česká Třebová o zařazení této plochy do územního plánu města. Na podzim minulého roku začala další etapa úprav. Ve spolupráci s firmou RYDO proběhlo hrubé vyrovnání nerovností na této dráze. Předpokládáme, že nám bude počasí přát a v dubnu spolu s firmou AVENA Dlouhá Třebová osejeme plochu kvalitní travní směsí, aby koncem května byla plocha již použitelná a připravená na letošní sezónu.        

      V konečné fázi ještě musíme odstranit několik stromů na konci dráhy (podél cesty k Floriánovi), a to z důvodu bezpečnosti provozu na ploše. Tyto práce bychom chtěli realizovat v těchto dnech v souladu s termínem vegetačního klidu daným v povolení. Aeroklub Česká Třebová provede zároveň náhradní výsadbu zeleně na jiném, daném místě.

      Předpokládané celkové náklady na vybudování nové dráhy jsou cca 400 tis. Kč. Tyto náklady se díky skutečnosti, že spolupracující firmy provádí potřebné práce za téměř symbolickou cenu, částečně sníží, což výrazně urychlí dokončení nové dráhy pro start a přistání. Nesmíme zapomenout ani na  finanční příspěvek města ve výši 90 tis. Kč, který jsme použili na výkup pozemků a který jsme obdrželi koncem minulého roku. 

 

Firmy, které provedli práce na tomto projektu zdarma, či za symbolickou úhradu:

RYDO, s.r.o. Česká Třebová, - zemní práce

AVENA Dlouhá Třebová – agronomní práce a poradenství

Stavitelství JOKEŠ, s.r.o., Morašice – projekční a měřičské práce

 

 

                                                                                          Miroslav Šmejdíř

                                                                                  předseda AK Česká Třebová