Vážení motorističtí přátelé,

 Jste zváni na jubilejní a jedinečný sjezd známých a populárních motorových vozidel do České Třebové, města s bohatou historií a překrásným okolím.

O S K A R  -  V E L O R E X,

obléknutých v kožence.

Sjezd se koná ve dnech 27.- 28.8.2004 v České Třebové, na „letišti“ U Dvora. Motto:„Nejsem motocykl ani auto, ale mám se k světu čím dál víc“ Jsem tříkolka, někdy zvaná ošumělý elegán , ale i jinak. Svou přízeň jsem si vysloužila jak v místě zrodu, v České Třebové – Parníku, tak i po celé republice a dokonce i v celém světě.

              Světová historie motorizace na mezinárodní úrovni na mě zapomněla a stala jsem se  speciálem, nikomu nepodobná, avšak velmi potřebná v domácnostech jako tzv. přibližovalo. Tuto funkci do mého příchodu zastával motocykl a ten byl PAN NĚKDO, v daném čase, v českých podmínkách a ještě na vrcholu světové slávy. To byl hlavní impuls pro můj zrod, který měli ve svých rukou bratři Mojmír a František Stránský a využili k mé výrobě dostupné československé díly a motory.

Do vínku jsem dostala vlastnosti hodně účelné a dostupné pro budoucí uživatele, kterými se stali otcové, následně jejich synové, handicapovaní, nemocní i mládež. Vymohla jsem jim možnost využívat těchto motorizovaných výhod v dopravě k vlastnímu bezpečnému pohybu a vrácení se i do běžného života. Toto vše se stalo za regulérních legislativních podmínek a šancí a za dostupné náklady. Uživatelé byli spokojeni a začali mě mít rádi.

Od tvůrců jsem zdědila další důležitou „immateriální“ vlastnost, ve smyslu šikovné a machrovské techniky: „Polytechnické pojízdné pomůcky pro iniciování osobních dovedností v rámci spoluúčasti v rodinných poměrech ve smyslu technicky výchovném“. 

 Toto stádium trvalo k dnešnímu datu téměř:

- 70 let od počátku ideových a růstových prací,

- 80 let od kulatého výročí narození mladšího z bratrů Mojmíra,

- 90 let od kulatého výročí staršího z bratrů Františka (in memoriam).

                                                                                                                                                      Vaše tříkolka

 Jeví se potěšitelné, že vývoj může pokračovat dál, a to tří nebo čtyř kolový, a příslušně omlazený s použitím již vyspělejších dílů a komponentů. Rovněž díky Vám, uživatelům a Vašich letitých zkušeností z provozu. Tím nastává i pozice k vytvoření dosud nedefinovatelného typu vozidla, na které se dosud čeká. Vyplnila by se tím mezera mezi motocyklem a autem. Jinak  dosud všechny pokusy ve světě toto vozidlo napodobit, neuspěly.

             Záleží tedy na Vás všech, kteří nám fandíte, abyste každý svou osobností a  zkušenostmi tento sraz posílili a my Vás v České Třebové mohli s radostí přivítat k plodné povzbuzující spolupráci mezi námi navzájem.

              Toto výjimečné setkání v České Třebové, městě zrodu tříkolky Oskar-Velorex, bude pak důstojným nástupem pro další pokračování koncepce a vývoje nového vozidla.

             Budeme se všichni těšit na vzájemné setkání.

                                                               Váš Oskar – Velorex  (ošumělý elegán)

                                                               Vaši přátele: bratři    Mojmír Stránský

                                                                                                   František Stránský  (im memoriam)

                                                                 a pořadatelé setkání

  

                                                                Srdečně Vás zvou pořadatelé a Mojmír Stránský

V České Třebové dne 8.6.2004