Aeroklub připravuje novou plochu pro vzlet a přistání