Akustické měření 12.8.2004

Dne 12.8.2004 proběhlo v odpoledních hodinách na "letišti U Dvora" akustické  měření pro účely zpracování hlukové studie provozu na sportovní ploše vzhledem k  územnímu plánu a k plánované výstavbě v lokalitě U Kostelíčka. Aeroklub Česká Třebová s touto částí projektu aktivně spolupracoval.  Výsledky měření již byly vyhodnoceny a ukazují, že vliv letiště na zástavbu  je minimální a pro naplnění normy by dokonce bylo možné uskutečnit na této ploše neuvěřitelně vysoké počty ( několik  set) startů a přistání, což však  ani ve výhledu nepřipadává v úvahu.