5/2005

Česká Třebová - Parník

Na místě bývalé teplárny se intenzivně pracuje 

Rybník Hvězda Třebovice